IMPROVE-studie

  • carrousel01
  • carrousel02
  • carrousel03
  • carrousel04
  • carrousel05
  • carrousel06
  • carrousel07
  • carrousel08
  • carrousel09

IMPROVE-studie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

BEVOLKINGSONDERZOEK

De IMPROVE-studie wordt onafhankelijk van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd.

Baarmoederhalskanker komt in Nederland ieder jaar bij ongeveer 600 tot 700 vrouwen voor. Jaarlijks overlijden ongeveer 200 vrouwen aan deze ziekte. Voorstadia van baarmoederhalskanker zijn eenvoudig te behandelen. Deze voorstadia kun je opsporen met een uitstrijkje. Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar oud krijgen iedere 5 jaar een uitstrijkje aangeboden.

Het doel van het bevolkingsonderzoek

Vroege opsporing van een voorstadium vergroot de kans op genezing van dit voorstadium Vaak is een eenvoudige, weinig ingrijpende behandeling nodig. Dit vroege behandelen voorkomt dat baarmoederhalskanker ontstaat.

Wie verzorgt de uitnodigingen voor uitstrijkjes?

Er zijn vijf zogenaamde screeningsorganisaties. Eens per vijf jaar sturen zij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar een uitnodiging voor het laten maken van een uitstrijkje bij de huisarts. Zij verzorgen ook de uitnodigingen voor borstkankerscreening en darmkankerscreening. Bij de IMPROVE-studie (zie IMPROVE-studie) zijn drie van de vijf screeningsorganisaties betrokken.

Zie voor meer informatie de website van het rivm of www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl, www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl en www.bevolkingsonderzoekoost.nl.

Hoe gaat het bevolkingsonderzoek op dit moment?

U ontvangt een uitnodiging voor een uitstrijkje. U maakt een afspraak met uw huisarts. De huisarts of de assistente neemt met een borsteltje cellen weg van de baarmoederhals: ‘het uitstrijkje’. De cellen van het uitstrijkje worden opgestuurd naar een Pathologielaboratorium in Nederland. Daar wordt het uitstrijkje onderzocht op aan- of afwezigheid van afwijkende cellen (een cel beoordeling). Hiermee kun je voorstadia van baarmoederhalskanker opsporen.

Twee belangrijke vernieuwingen in het bevolkingsonderzoek (in 2017)

In 2017 zal het uitstrijkje voortaan eerst worden bekeken op aanwezigheid van HPV. Dit is in plaats van de cel beoordeling. HPV is het virus wat voorloperstadia van baarmoederhalskanker kán veroorzaken. Bij aanwezigheid van het virus is de kans op een voorloperstadium groter, bij afwezigheid van HPV is er meer zekerheid dat er geen voorloperstadium aanwezig is. Daarnaast wordt het mogelijk om zelf thuis materiaal uit de vagina af te nemen met een zelfafnameset (ZAS) en dit op te sturen naar een laboratorium voor een HPV-test. 

Waarom een zelfafnameset (ZAS)?

Deze ZAS is vooral bedoeld voor vrouwen die het moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten maken. Deze vrouwen kunnen bij het ontvangen van de herinnering aan het bevolkingsonderzoek een ZAS aanvragen.