IMPROVE-studie

 • carrousel01
 • carrousel02
 • carrousel03
 • carrousel04
 • carrousel05
 • carrousel06
 • carrousel07
 • carrousel08
 • carrousel09

IMPROVE-studie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

OVER DE IMPROVE-STUDIE

Het vernieuwde bevolkingsonderzoek

In 2017 gaat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker veranderen. Het uitstrijkje wordt dan in het laboratorium getest op HPV. HPV is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Door te testen op HPV is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Daarnaast wordt gebruik van een zelfafnameset (ZAS) mogelijk (zie verder bij Twee belangrijke vernieuwingen in het bevolkingsonderzoek voorzien in 2017).

Wat wordt onderzocht in de IMPROVE-studie?

De ZAS wordt oorspronkelijk ingezet voor vrouwen die het moeilijk vinden om een uitstrijkje te laten afnemen. Uit eerder onderzoek is bekend dat veel vrouwen de ZAS willen gebruiken. Om te kijken of de ZAS het uitstrijkje bij de huisarts in de toekomst zou kunnen vervangen is meer informatie nodig over de ZAS. Daarom wordt de IMPROVE-studie gedaan.

Hoe gaat het onderzoek?

Bij uw uitnodiging voor het reguliere bevolkingsonderzoek zit een informatiefolder en een toestemmingsformulier (zie ook informatiefolder IMPROVE-studie). Als u mee wilt doen, vult u het toestemmingsformulier in en stuurt u deze naar het antwoordnummer op de retourenvelop (VUmc). Daar wordt via loting bepaald in welke vorm u de HPV-test krijgt opgestuurd:

 1. De zelfafnameset (ZAS). U ontvangt de ZAS samen met een gebruiksaanwijzing over hoe u het materiaal bij uzelf afneemt en naar het laboratorium terug stuurt.

 2. Het uitstrijkje bij de huisarts. In het pakketje wat u van de onderzoekers ontvangt zit een envelop met instructies voor uw huisarts. U maakt een afspraak bij de huisarts voor een uitstrijkje en neemt de envelop met de instructies mee.

De uitslag

Als u de ZAS terug hebt gestuurd of bij de huisarts bent geweest voor een uitstrijkje, krijgt u na ongeveer twee tot vier weken een brief thuis met de uitslag. Vervolgonderzoek is alleen nodig bij vrouwen bij wie HPV aanwezig is. Dit is bij ongeveer 5 van de 100 vrouwen het geval.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit een celbeoordeling op een uitstrijkje. Vrouwen die in eerste instantie de ZAS hebben ontvangen, moeten dan alsnog een uitstrijkje bij de huisarts laten maken voor de celbeoordeling. Andersom geldt hetzelfde: vrouwen die in eerste instantie bij de huisarts zijn geweest en bij wie HPV is aangetoond, krijgen een ZAS toegestuurd.
Als HPV aanwezig is, dan wordt met een klassieke celbeoordeling onderscheid gemaakt of iemand direct naar de gynaecoloog moet of dat er nog afgewacht kan worden.

Bij ongeveer 2 van de 5 vrouwen worden er afwijkende cellen gevonden in het uitstrijkje. Deze vrouwen worden doorverwezen naar de gynaecoloog, waar verder onderzoek plaats zal vinden. Ongeveer de helft van de vrouwen die zijn verwezen, worden behandeld. Bij de andere helft is geen behandeling nodig. Bij ongeveer 3 van de 5 vrouwen zijn er geen afwijkende cellen bij de celbeoordeling, deze vrouwen worden na 6 maanden opnieuw uitgenodigd voor vervolgonderzoek.

Wanneer kunt u niet deelnemen aan de IMPROVE-studie?

Dit zijn dezelfde voorwaarden als bij het huidige bevolkingsonderzoek.

 • Wanneer uw baarmoeder (inclusief baarmoederhals) is verwijderd.

 • Als u zwanger of net bevallen bent.

 • Als u in de afgelopen 12 maanden een uitstrijkje heeft laten maken.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de IMPROVE-studie, kijk dan ook bij veelgestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen met de HPV-infolijn: 020 – 444 57 00 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@hpvzelfafname.nl.